Verzoek tot afschermen van bedrijfs- en/of persoonsgegevens

Op deze pagina kun je een verzoek tot verwijderen van je gegevens indienen en in werking zetten. Wil je gegevens aanpassen, dan kan dit via de Kamer van Koophandel of via dit formulier op onze website. Let wel op: wat bij ons wordt aangepast, wordt niet automatisch bij de KvK aangepast.  

Hoe komen wij aan je gegevens?

GraydonGo verzamelt bedrijfsgegevens over alle inschrijvingsplichtige ondernemingen, stichtingen en verenigingen in Nederland door deze bij de Kamer van Koophandel op te vragen. Dit betekent dus dat alle bedrijven, stichtingen en verenigingen die voorkomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel automatisch voorkomen in het Bedrijven Informatie Systeem van graydongo. 

Voldoet graydongo aan de wettelijke verplichtingen?

graydongo voldoet volledig aan de AVG waardoor wij gerechtigd zijn om persoons- en bedrijfsgegevens te verwerken, op te slaan en te verstrekken aan derden. Meer informatie over privacy en toelichting vind je hier: https://www.graydongo.nl/privacy 

Hoe kun je gegevens aanpassen? 

Wij raden je aan om wijzigingen bij de Kamer van Koophandel aan te geven. Een automatische update zal deze gegevens ca. 3-6 weken na wijziging in ons systeem actualiseren. Je kunt dit proces versnellen door middels het formulier hiernaast een verzoek tot aanpassing achter te laten. De aanpassing zal dan binnen enkele dagen verwerkt worden in ons systeem. Let op: via dit formulier worden de gegevens niet bij de Kamer van Koophandel gewijzigd. Je gegevens hebben wij nodig ter verificatie van je identiteit.

Verzoek tot aanpassen