GraydonGo Banner image Blog | Hoe herken je onbetrouwbare aannemers?

Blog | Hoe herken je onbetrouwbare aannemers?

Een goede aannemer vinden is geen sinecure. De sector heeft immers erg te kampen met frauduleuze spelers. Het aantal klachten liegt er niet om. Op welke manier kun je voorkomen dat ook jij het slachtoffer wordt? Er zijn geen sluitende trucjes, maar een onbetrouwbare aannemer kun je soms wel van tevoren herkennen.

Wie bouwt of renoveert, kan niet om een aannemer heen. Vroeg of laat krijgt dan ook bijna iedereen met zo’n speler te maken. Maar dat draait niet altijd uit zoals gewenst. Er zijn aannemers die halfweg de werken plots niet meer komen opdagen, plots hoge bijkomende kosten beginnen rekenen of gewoonweg slecht werk leveren omdat ze niet weten waarmee ze begin zijn.

Dat leidt geregeld tot juridische conflicten. In de Volkskrant stond onlangs nog te lezen dat rechtsbijstandverlener DAS het aantal geschillen tussen aannemers en DAS-klanten in 2021 zag klimmen tot ruim 4000 zaken - zowaar het dubbele van het jaar voordien. De oor-zaak daarvan moest volgens deze juridische speler onder meer worden gezocht bij het al te snel genoegen nemen met aannemers zonder sterke referenties. De vraag is groot en dat trekt ook spelers aan die niet de vereiste kwalificaties hebben.

Wat kun je zelf doen om te voorkomen dat je het slachtoffer wordt van een aannemer die niet betrouwbaar is? Enkele tips op een rijtje.

Kies voor een erkende aannemer

De onafhankelijke belangenverdediger Vereniging Eigen Huis (VEH) adviseert om steeds te kiezen voor een aannemer die zich aangesloten heeft bij een keurmerk, zoals BouwGarant of Vlok - de branchevereniging voor vakmensen. Ze garanderen kwaliteit en vakmanschap, en waken zo over een ordentelijke werking van de sector.

Een bijkomend voordeel is dat je bij onenigheid terecht kunt bij hun geschillencommissie. Je hoeft dus niet meteen naar de rechter te stappen. Dat bespaart je niet alleen kosten, maar ook ellende en rompslomp. Bovendien kun je genieten van een afbouwgarantie als je aan-nemer failliet zou gaan.

Het eisen van een hoog voorschot doet een alarmbel afgaan

Een populaire methode die wordt toegepast door malafide spelers is het vragen van een astronomisch voorschot. Hoe hoger het bedrag dat iemand van tevoren betaalt, hoe zwakker hij is wanneer zich problemen voordoen. Een voorschot van 20 à 30% van het totaalbedrag is redelijk wanneer het gaat om iets wat op maat wordt gemaakt. De leverancier zou er anders blijven mee zitten wanneer jij als klant afziet van je aankoop, dus een voorschot vragen is dan zeker redelijk.

Wanneer het om een nieuwbouwwoning of een verregaand renovatieproject gaat, is het echter aangewezen om te betalen al naargelang de werken opschieten. Eist jouw aan-nemer echter dat je 50% van tevoren moet ophoesten, dan is dat niet gebruikelijk te noe-men.

Het eisen van een onredelijk hoog voorschot kan er dus op wijzen dat de aannemer te kwader trouw is. Ook betaal je beter niet cash, want dat maakt het moeilijker om bij geschil-len aan te tonen wat reeds betaald is.

Wees op je hoede bij een spotgoedkope offerte

Laat je bouw- of renovatiewerken uitvoeren, vraag dan prijs bij meerdere aannemers. Je wil natuurlijk niets liever dan een scherpe offerte. Wees echter op je hoede bij een ondernemer met een aanbod dat merkelijk goedkoper is dan de andere partijen bij wie je prijs vroeg. Ook dat kan immers een indicator zijn van een malafide speler. Wees je daarvan bewust en laat je dus niet zomaar het hoofd op hol brengen. Aarzel niet om hem om tekst en uitleg te vragen over zijn offerte.

Weigert een aannemer om vooraf een offerte te maken om welke reden dan ook? Ga dan zeker niet met hem in zee.

Onderzoek of je aannemer aangesloten is bij een waarborgfonds

Bouwondernemers die failliet gaan, laten hun klanten verweesd achter. Hoe moet het in dat geval verder met hun woning in aanbouw? Gelukkig zijn er dan waarborgfondsen waarop je als particulier kunt rekenen: Woningborg, SWK en Bouwgarant. Ze zijn het resultaat van een landelijke garantieregeling die jaren geleden is vastgelegd.

Garantiefondsen bieden bescherming tegen faillissementen, maar ook bij fouten die pas later aan het licht komen - bijvoorbeeld funderingsproblemen. Je hoeft voor die zaken dus geen aparte verzekering af te sluiten.

Wel is het cruciaal om voor het in zee gaan met een aannemer of ontwikkelaar na te gaan of hij wel degelijk aangesloten is bij een van de drie garantiefondsen. Anders blijf je nog steeds in de kou achter wanneer het misgaat.

Ging je aannemer al eerder failliet?

Wat sommige malafide bouwondernemers doen, is hun zaak doelbewust failliet laten gaan en vervolgens een nieuw bedrijf oprichten. Hij weet zo het betalen van schadevergoedingen na niet-uitgevoerd of ondermaats werk te voorkomen. Het is dus zeker nuttig om na te gaan of de aannemer met wie je in zee wil gaan eerder overkop ging.

Graydon kan jou erbij helpen om dat na te gaan. Ook kunnen zij dankzij de Graydon-score onderzoeken of een onderneming binnen afzienbare tijd dreigt failliet te gaan.