2022 03 - GraydonGo Blog - Hoe herken je als ondernemer slechte betalers

Blog | Hoe herken je als ondernemer slechte betalers


Wanbetalers zijn de nachtmerrie van elke ondernemer. De kans dat ze vroeg of laat je pad kruisen, is echter reëel. Maar wie de ogen open houdt en alert is, kan veel ellende voorkomen.

Niet elke factuur wordt tijdig betaald. Er kan vergetelheid in het spel zijn, of slordigheid. Er is niet noodzakelijk kwade wil mee gemoeid wanneer een gefactureerd bedrag na de vervaldatum nog steeds niet overgemaakt is. Soms kan een herinnering wonderen doen. Maar als er dan nog steeds geen actie ondernomen wordt, dan is er wellicht meer aan de hand.

Slechte betalers kunnen je cashflow in het gedrang brengen. Zeker als het om een groot bedrag gaat, laten de gevolgen zich voelen.

Wanbetalers duiken echter zelden uit het niets op. Signalen ontmaskeren de wanbetaler doorgaans nog voor de feiten zich onweerlegbaar voordoen. Een en ander heeft te maken met de oorzaak van het gedrag. Veelal liggen financiële moeilijkheden aan de basis. De klant zal proberen het hoofd boven water te houden door zijn betalingen uit te stellen waar mogelijk. Wie dat in het achterhoofd houdt, zal makkelijk zijn toekomstige wanbetalers kunnen ontmaskeren nog voor het zover komt.

Veranderingen in het betaalgedrag

Een klant die jarenlang keurig op tijd betaalde, gaat daar plots van afwijken. Het begint mogelijk met een factuur die men vergat te betalen. De betaling wordt weliswaar uitgevoerd na een herinnering te hebben gestuurd. Het lijkt een eenmalige vergetelheid. Maar dan laat ook de betaling van een volgende factuur op zich wachten. Nu zal de herinnering niet meteen opgevolgd worden. Meer nog, je krijgt steeds moeilijker de juiste persoon te pakken bij de klant in kwestie.

Op dat moment mag duidelijk zijn dat er iets loos is. Een ernstig gesprek met deze klant is aangewezen. Eventueel moet overwogen worden om alle toekomstige leveringen te bevriezen zolang de openstaande schulden niet vereffend zijn. Anders zullen de gevolgen alleen maar groter worden.

De kredietwaardigheid van de klant daalt plots

Vanzelfsprekend screen je elke potentiële klant grondig vooraleer een zakelijke relatie aan te gaan. Dan nog is het belangrijk om ook nadien steeds alert te blijven voor mogelijk veranderende risico’s. Monitor daarom belangrijke klanten tussentijds. Doen er zich grote wijzigingen voor in de kredietwaardigheid van een klant, dan moet er een alarmbelletje afgaan.

Veranderingen aan de top van een bedrijf

Een wissel van wacht kan zich voordoen aan de top van elke onderneming. Dat hoeft niet noodzakelijk alarmerend te zijn. Maar het is wel belangrijk om in de gaten te houden, omdat het kan wijzen op financiële problemen. Een nieuw bestuur betekent immers vaak de nood aan een nieuw elan. Het kan alleszins zinvol zijn om uit te zoeken waarom er veranderingen in het bestuur werden doorgevoerd.

Vaak gaan zo’n wijzigingen bij grote spelers gepaard met de nodige media-aandacht. Daar zal er zeker oog zijn voor de reden van deze beslissing. Hou daarom zeker in de gaten wat er geschreven wordt in de pers over ondernemingen met een cruciale impact op jouw klantenbestand.

Hoog personeelsverloop bij een klant

Heb je als ondernemer in de afgelopen periode steeds contact met nieuwe werknemers bij een klant omdat de vertrouwde aanspreekpersonen niet langer in dienst bleken te zijn? Ook dat kan erop wijzen dat een en ander niet naar behoren verloopt op de werkvloer van deze onderneming.

Wees alert en probeer te weten te komen waarom de ontevredenheid bij het personeel zo groot is. Mogelijk heerst er onrust over de toekomst van deze onderneming, is de werkdruk hoog of werden mensen afgedankt omdat diensten worden afgeslankt met het oog op besparingen.

Een werkgever die niet inzit met de tevredenheid van zijn personeel, zal ook weinig belang hechten aan het bewaren van een goede verstandhouding met zijn leveranciers.

Andere volumes of plotse discussies bij bestellingen

Wijzigt een klant zijn vertrouwde bestelpatroon of kiest hij plots voor buitengewoon grote volumes? Mogelijk laat hij dan zijn voorraad oplopen. Het is een fenomeen dat vaker opduikt bij ondernemingen die in slechte papieren zitten. Hetzelfde geldt voor het uitblijven van bestellingen of een enorme terugloop.

Ook kan het zijn dat er plots discussies ontstaan. Die kunnen gaan over de geleverde goederen, over de kwaliteit ervan of het ontbreken van items die misschien zelfs ontbraken in de bestelling. Discussies die er vooral voorheen nooit waren. Ze hebben tot doel de samenwerking onder druk te zetten. Het moet verklaren waarom er nadien laattijdig of niet betaald wordt.