Blog | Zorg voor een gezonde klantenportefeuille (deel 1)


Wil je een nieuwe klant binnenhalen? Dat is goed nieuws! Maar weet je of de klant wel in staat is om de rekeningen te betalen? En hoe zeker ben je ervan dat de klant dit ook effectief zal doen? Een gezonde klantenportefeuille heeft alleen maar voordelen, want:

1. Gezonde klanten betalen op tijd en zorgen voor een goede cashflow.
2. Je steekt minder tijd en energie in het opvolgen van laattijdige betalingen.
3. Gezonde klanten hebben vaak meer groeimogelijkheden.

Je beslist dus zelf of je prospecten krediet krijgen of niet en de betalingstermijn die ze daarbij dienen te hanteren. Nu is de vraag natuurlijk: Op basis van wat maak je deze beslissingen?

Om een gegronde beslissing te maken, is het belangrijk dat je de juiste informatie ter beschikking hebt. Je kan ervoor kiezen om de informatie zelf te verzamelen of je kan beroep doen op kant en klare bedrijfsrapporten (ook wel kredietrapporten genoemd).

Zelf informatie verzamelen

Je kunt alle nodige informatie over je klanten vinden via gepubliceerde jaarrekeningen, bedrijfsinformatiespecialisten (zoals Graydon, Dun & Bradstreet, ...), recencies van bestaande klanten, de media, etc.

Zo is het waardevol om recensies van (huidige) klanten te lezen en dan het liefst via een onafhankelijk platform. Dit omdat de prospect enkel positieve recensies zal tonen op zijn eigen website. Daarnaast kun je nog beroep doen op berichten die dagelijks in de media verschijnen.

Jaarrekening

Tenslotte is er nog de jaarrekening. Een jaarrekening geeft inzicht in de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de financiële ontwikkeling, kredietwaardigheid en financiële positie. Jaarrekeningen zijn in het originele formaat, zoals deze door de ondernemer zijn gedeponeerd bij het Handelsregister, op te vragen. Je kunt zo'n jaarrekening opvragen als je een origineel overzicht van een onderneming wilt. Je ontvangt dan een kopie van het originele bestand. Let op, jaarrekeningen opvragen is niet gratis in Nederland. Wil je graag een jaarrekening opvragen? Dan zul je hier een klein bedrag voor moeten betalen. 

Helaas is niet iedere onderneming verplicht om een jaarrekening neer te leggen en bovendien interpreteer je resultaten van het verleden. Om die reden is het beter om ook naar andere indicatoren te kijken zoals de scores die je terugvindt in een bedrijfsrapport, zoals de betaalscore, de kredietlimiet, de kans op opheffing of kans op faillissement, etc.

Kant en klare bedrijfsrapporten

Een bedrijfsrapport (ook kredietrapport genoemd) is een rapport dat op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Met de informatie uit een kredietrapport kan je beslissen wat het risico van een (nieuwe) klant is, of je zaken wil doen met deze klant en welke voorwaarden daarbij passen. Een uitgebreid kredietrapport geeft een inschatting van zowel de huidige als de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Naast financiële gegevens worden ook andere zaken beschreven die van invloed kunnen zijn op de waarde en het risicoprofiel van een bedrijf, zoals: concernstructuur, negatieve berichten in de media, benchmarks, ...

Voordelen van bedrijfsrapporten

Eerder werd al vermeld dat gezonde klanten tijdig betalen en daardoor een directe impact hebben op de cashflow van je onderneming. Het is dan ook niet vreemd dat een slechte cashflow door late betalers een van de grootste oorzaken is dat bedrijven failliet gaan. Een kredietrapport wordt onder andere gebruikt om dit soort financiële risico’s te beperken.

Maar met een goede analyse in het kredietrapport kun je nog veel meer: je kunt ook inzage krijgen in waar markten naartoe gaan, waar je best investeert en waar niet. Het geeft je dus de tools om gefundeerd te adviseren over goed betalende en minder goed betalende prospecten, maar ook over rendabele markten en klantsegmenten. Grofweg leidt goede kredietinformatie tot het bereiken van bedrijfsdoelen, zoals: 

1. Afschrijvingen voorkomen en terugdringen, wat op jaarbasis een hoop geld kan schelen.
2. Werkkapitaal optimaliseren, want geld wordt eerder geïnd - waardoor je minder hoeft te lenen en minder rente betaalt. 
3. Beter sturen van processen, door beter inzicht in prospects en klanten en hun betaalgedrag. Kredietinformatie wordt niet alleen gebruikt door finance, het geeft ook sales nieuwe inzichten: op welke markten moeten we ons richten, welke prospects zijn de moeite waard – en welke niet? Het algehele lead- tot factuurproces wordt versterkt. 


Wat is het verschil tussen werkkapitaal en cashflow?

Cashflow en werkkapitaal zijn gerelateerd aan elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Bij cashflow gaat het om de geldstromen (de inkomsten en uitgaven van een bedrijf) in een bepaalde periode. In tegenstelling tot het werkkapitaal dat het verschil tussen de vlottelende activa (debiteuren, liquide middelen, voorraden) en vlottende passiva (crediteuren, kortlopende schulden) is. Kortom is het werkkapitaal het kapitaal dat bedrijven nodig hebben om hun dagelijkse verplichtingen te voldoen zoals het betalen van leveranciers of het uitkeren van salarissen. De cashflow vormt hierbij een belangrijk aspect: als je debiteuren erg lange betaaltermijnen hanteren of zelfs niet betalen, dan kom je in problemen met het betalen van je inkomende rekeningen. 


Aankopen van bedrijfsrapporten

Zoals eerder vernoemd, kan je bedrijfsrapporten opvragen via bedrijfsinformatiespecialisten. Het is mogelijk om online losse rapporten aan te kopen via GraydonGo van bedrijven uit Nederland, België en de UK, zonder een abonnement te moeten afsluiten.

Het bestelproces is eenvoudig. Lees hier hoe je gemakkelijk een bedrijfsrapport aankoopt.

Interpreteren van bedrijfsrapporten

Om bedrijfsrapporten te interpreteren hoef je heus geen financieel onderbouwd persoon te zijn. De rapporten zijn zo opgebouwd dat je aan de hand van enkele scores een goede inschatting kan maken van de betrouwbaarheid van een bedrijf en de eventuele risico's die je loopt. Wil je weten welke scores dat zijn en hoe je ze kan interpreteren? Download dan gratis onze leaflet via deze pagina.

Tenslotte kan je deze video bekijken om te weten waar je best rekening mee houdt tijdens het nemen van beslissingen.


Auteur: Rayah Van Nieuwkerke
Datum: 19/07/2021