Faillissement

Controleren of een bedrijf failliet is?

Wil je weten of een bepaald bedrijf failliet is? Zoek hieronder op bedrijfsnaam of KVK nummer en ontdek of het nog actief is of niet.

Wil je iets weten over een faillissement? Hier vind je alle bedrijven in Nederland die je failliet zijn.


GraydonGo, open over faillissementen.

Niemand wil failliet gaan en toch gebeurt het bij sommige bedrijven. Bedrijven, ondernemers en ZZP’ers hebben soms te maken met uitstaande rekeningen. Het kan zijn dat een debiteur tijdelijk niet in staat is om haar rekeningen te betalen. In dit geval is er echter nog geen sprake van een faillissement. Pas wanneer een debiteur een langdurig tekort aan financiële middelen heeft, kan de debiteur failliet worden verklaard. Hieronder lees je meer over failliete bedrijven in Nederland en hoe faillissementen ontstaan.

 

Hoe ontstaat een faillissement?

Ondernemers merken problemen helaas vaak pas op als het al te laat is. Dit is niet, omdat ze het niet kunnen zien aankomen, maar omdat een ondernemer niet wilt zien wat er aan de hand is. Uit faillissementsonderzoek is gebleken dat 40% van de failliete bedrijven voorkomen had kunnen worden.

Hoe is dit mogelijk?

  1. De grootste oorzaak is ondeskundig ondernemerschap, in 27% van de gevallen is dit veelal de reden. 
  2. Een tweede belangrijke oorzaak zijn bedrijfseconomische redenen (18%). Denk hierbij aan ondeskundige administratie of het ontbreken van een goed debiteurenbeheer.
  3. In 15% van de failliete bedrijven zijn financieringsproblemen de oorzaak.

 

Failliet  bedrijf faillissement aanvragen

Hoe kun je een faillissement zien aankomen?

Het is goed om te weten hoe een faillissement ontstaat, maar natuurlijk is het nog veel effectiever om te weten hoe je het aan kunt zien komen. Een dreigend faillissement wordt gekenmerkt door deze 5 signalen.

  1. Een groot personeelsverloop: carrièrekansen verdwijnen en gewerkt hebben bij een bedrijf dat failliet is verklaard, staat niet goed op je CV. Verschuivingen in het management zijn daarom ook een goede graadmeter voor een eventueel dreigend faillissement.
  2. Onregelmatige bestellingen. Bedrijven die merken dat het minder goed gaat, zullen minder gaan bestellen. Vlak voor een bedrijf failliet gaat zie je vaak weer een plotselinge stijging: bedrijven beseffen dat ze over enige tijd nergens meer terecht kunnen.
  3. Onregelmatig betaalgedrag. Dit is de duidelijkste factor. Bij een dreigend faillissement zullen bedrijven later gaan betalen.
  4. Flight or fight. Als een bedrijf failliet verklaard wordt komt dat nooit onverwacht, veel bedrijfsvoerders tonen dan vluchtgedrag. Een kenmerk van een dreigend faillissement is daarom ook het niet te pakken krijgen van de directeur.
  5. Checken van de kredietwaardigheid. Als laatste kan je het zien aankomen door regelmatig de kredietwaardigheid van een bedrijf te checken. Door de kredietwaardigheid te monitoren zie je snel onverwachte bewegingen.


Failliete bedrijven sinds 2013

In onderstaande grafiek vind je een overzicht van de faillissementen in Nederland sinds januari 2013.

Deze informatie komt binnenkort online


Faillissementen per provincie

Via onderstaande lijsten vind je een overzicht van de failliete bedrijven per provincie.

Deze informatie komt binnenkort online