Hier vindt u kort de belangrijkste basisgegevens voor het bedrijf.
Onder Xseptions vindt u en aantal opvallende gebeurtenissen die zich afspeelden (bv. een brand, sociale onlusten, financiële problemen, ...) of zullen plaatsvinden (bv. aankondiging investeringen, fusievoorstel, aankondiging verplaatsing maatschappelijke zetel, ...) binnen het bedrijf.
Kredietvlag

De kredietvlag werkt als en stoplicht, en is kortgezegd een simple vertaling van het kredietadvies en de GraydonCreditsafe Rating. Groen = kredietverlening levert geen problemen op. Oranje = krediet verlenen gaat gepaard met een verhoogd risico. Rood = GraydonCreditsafe raadt af om aan voorfinanciering te doen.

Kredietlimiet
De kredietlimiet geeft aan tot welk bedrag het verantwoord is om met een bedrijf zaken te doen. De kredietlimiet vormt een waardeoordeel op korte termijn.

Persoonlikekredietindicatie
De Delphi index is en persoonlijke kredietindicatie voor een natuurlijke persoon, rekening houdend met negative registraties bij bijvoorbeeld banken, deurwaarders of incassobureaus en rekening houdend met omgevingsfactoren en informatie met betrekking tot het onroerend goed. Hoe hoger de Delphi index, hoe lager het risico niveau. De Delphi index is samengesteld door Experian.

1/18
Hollandse Hardhoutbedrijven B.V. --
Voorbeeldrapport--
ACTIEF INDUSTRIEWEG 24, 8031EC ZWOLLE, NL
Samenvatting
Bedrijfsgegevens
Telefoonnummer
+31 (0)20 5679750
E-mailadres
service@hollandhout.nl
Website
http://www.hollandhout.nl
KvK-nummer
05111111
Btw-nummer
NL004753975B01
Graydon nummer
308753
Oprichtingsdatum
1-1-1975
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Aantal vestigingen
2
Activiteiten (SBI code)
46731 - Groothandel in hout en plaatmateriaal
XSeptions
Dit bedrijf zet de activiteiten voort van een ander bedrijf.
Dit bedrijf zet een deel van de activiteiten voort van een ander, gefailleerd bedrijf.
Kredietvlag
Kredietfaciliteit kan verleend worden maar
moet in de gaten gehouden worden.
Deze beoordeling is gebaseerd op de
kredietlimiet en de GraydonCreditsafe Rating.
Kredietlimiet
850.000
De geadviseerde kredietlimiet
voor dit bedrijf.
Persoonlijke kredietindicatie
Delphi index 8, laag risico
Dit is een ctief voorbeeldrapport.
Klik op voor meer informatie.
?
Opgelet: de inhoud van dit voorbeeldrapport is gebaseerd op organisaties die
een jaarrekening neerleggen.
Wilt u een bedrijfsrapport van een eenmanszaak of een niet-gouvernementele organisatie (zoals
beroepsfederaties, ziekenfondsen, scholen, …)? Weet dan dat de informatie in deze bedrijfsrapporten
beperkter kan zijn dan het voorbeeld dat u hier ziet.
25-5-2019
7-7-2021
?
?
?
De GraydonCreditsafe Rating toont de mate van kredietrisico aan. De AAA-rating is de hoogste rating en wijst op het laagst mogelijke risico. De C-rating is de zwakste rating en wijst op een zeer hoog risico. Bedrijven met een rating D verkeren in een staat van faillissement. NR betekent dat er geen rating vastgelegd kon worden omdat het bedrijf passief is. De kans op faillissement geeft aan hoe groot het risico is dat het bedrijf ernstige financiële problemen ondervindt en failliet gaat. Hoe lager het percentage hoe lager het risico.
De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte een organisatie haar facturen op tijd betaalt. Hier geldt: hoe hoger de betaalscore, hoe beter het bedrijf haar facturen op tijd betaalt.
Hier vindt u kerncijfers van het bedrijf, zoals het werkkapitaal en eigen vermogen. Financiële ratio's, zoals de current ratio.
Hier vindt u meer informatie over de bedrijfsstructuur van het door uw opgevraagde bedrijf. U ziet hier bijvoorbeeld het moederbedrijf.
2/18
GraydonCreditsafe Rating
CC
AAA AA A BBB BB B CCC
CC
CD
Kans op wanbetaling is hoger dan het gemiddelde
Deze beoordeling is gebaseerd op specifieke
informatie uit de sector, beschikbare jaarrekeningen
en betaalgedrag.
Graydon Percentage
2,11%
Percentage kans op faillissement
Kans dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat.
Betaalscore
5,9
ONDER HET
GEMIDDELDE
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaarden
worden niet
gerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Kerncijfers
Gedeponeerd op
25-2-2023
Type
Geconsolideerd
Valuta en eenheid
2022
(x 1)
Totaal van de activa 10.646.500
Capital 10.646.500
Werkkapitaal 3.925.750
Eigen vermogen 3.213.750
Omzet 15.990.000
Valuta en eenheid
2022
(x 1)
Resultaat boekjaar 5.053.611
Current ratio 1,89
Liquiditeitsratio 1,22
Solvabiliteitsratio 30,19
Bedrijfsstructuur
Uiteindelijke moedermaatschappij
-
Moedermaatschappij
-
?
?
?
?
Hier vindt u alle contactgegevens en handelsnamen die bij ons bekend zijn
Hier vindt u alle algemene gegevens over het bedrijf terug. Het GraydonCreditsafe nummer is een nieuw en uniform nummer voor een bedrijf die voor Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt. Het oude GraydonCreditsafe nummer is een lokaal GraydonCreditsafe nummer wat vroeger gehanteerd werd.
In dit gedeelte vindt u alle gegevens terug over de vestigingen van het bedrijf.
3/18
Bedrijfsprofiel
Contactgegevens
Bedrijfsnaam
Hollandse Hardhoutbedrijven B.V. --Voorbeeldrapport--
Telefoonnummer
+31 (0)20 5679750
Mobiel nummer
-
Website
http://www.hollandhout.nl
Geregistreerd adres
Industrieweg 24, 8031EC ZWOLLE, NL
Faxnummer
-
E-mailadres
service@hollandhout.nl
Bedrijfsgegevens
KvK-nummer
05111111
Btw-nummer
NL004753975B01
Graydon nummer
308753
LEI Code (Legal Entity Identifier)
-
Oud Graydon nummer
000533885
Oprichtingsdatum
1-1-1975
Rechtsvorm
Besloten vennootschap
Juridische vorm sinds
-
Sector
Groot- en detailhandel; reparatie van autos
Personeelsklasse omvang
100 tot 199
Aantal werknemers
69
Aantal fulltime werknemers
60
Activiteit (SBI code)
46731 - Groothandel in hout en plaatmateriaal
Activiteit details
Import van en groothandel in voornamelijk tropisch hardhout
Handelsnamen
Handelsnamen
Holland Hout
Hollandse Hardhoutbedrijven B.V. --Voorbeeldrapport--
Zwolse Hardhoutspecialist
Vestigingen
Naam vestiging Graydon vestigingsnummer Start- & einddatum Vestigingsadres
?
?
?
De kredietvlag geeft op een eenvoudige manier weer in hoeverre het veilig is om krediet te verlenen aan een bedrijf. Groen = krediet verlenen levert geen problemen op. Oranje = krediet verlenen gaat gepaard met een verhoogd risico. Rood = GraydonCreditsafe vindt het niet verantwoord om krediet te verlenen. De kredietlimiet geeft de maximale hoeveelheid cash aan die een onderneming op korte termijn kan vrijmaken om openstaande schulden af te lossen.
Hier vindt u het verloop van de GraydonCreditsafe rating over de afgelopen 12 maanden.
De GraydonCreditsafe Rating toont de mate van kredietrisico aan. De AAA-rating is de hoogste rating en wijst op het laagst mogelijke risico. De C-rating is de zwakste rating en wijst op een zeer hoog risico. Bedrijven met een rating D verkeren in een staat van faillissement. NR betekent dat er geen rating vastgelegd kon worden omdat het bedrijf passief is. De kans op faillissement geeft aan hoe groot het risico is dat het bedrijf ernstige financiële problemen ondervindt en failliet gaat. Hoe lager het percentage hoe lager het risico.
4/18
A Holland Hout Opslag 5390624 1-1-1995 - Heden -
A Holland Hout 5390625 1-1-1975 - Heden -
Ratings
Kredietvlag
Kredietfaciliteit kan verleend worden maar moet in de gaten
gehouden worden.
Deze beoordeling is gebaseerd op de kredietlimiet
en de Graydon Rating.
Kredietlimiet
€ 850.000
De geadviseerde kredietlimiet voor dit bedrijf.
Kredietlimiet Trend
feb.
'19
mrt.
'19
ap r.
'19
mei
'19
jun.
'19
jul.
'19
aug.
'19
sep.
'19
okt.
'19
nov.
'19
dec.
'19
jan.
'20
€ 0
€ 130.000
€ 260.000
€ 390.000
€ 520.000
€ 650.000
€ 780.000
€ 910.000
€ 1.040.000
€ 1.170.000
€ 1.300.000
GraydonCreditsafe Rating
CC
AAA AA A BBB BB B CCC
CC
CD
Kans op wanbetaling is hoger dan het gemiddelde
Deze beoordeling is gebaseerd op specifieke
informatie uit de sector, beschikbare jaarrekeningen
en betaalgedrag.
Graydon Percentage
2,11%
Percentage kans op faillissement
Kans dat een bedrijf binnen 12 maanden failliet gaat.
Graydon rating trend
?
?
?
Hier vindt u het verloop van de GraydonCreditsafe rating over de afgelopen 12 maanden.
De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte een organisatie haar facturen op tijd betaalt. Hier geldt: hoe hoger de betaalscore, hoe beter het bedrijf haar facturen op tijd betaalt.
De kans op opheffing voorspelt hoe waarschijnlijk het is dat een bedrijf in de komende 12 maanden ophoudt te bestaan. De score kijkt hierbij niet naar de kans op een faillissement of WCO (Wet op de continuïteit van de onderneming), maar naar de kans op ontbinding, fusie, overname en stopzetting.
De groeiverwachting maakt een gerichte prognose over de verwachte groei van de totale activa van bedrijven en vestigingen in de komende twaalf maanden in normale economische omstandigheden. De indicatie 'niet te voorspellen betekent dat de groeiverwachting volatiel of sterk wisselend is. Let op, gezien de coronacrisis kunnen we niet langer spreken van normale economische omstandigheden, zodat de groeiverwachting zou kunnen afwijken van de realiteit.
Hier vindt u informatie terug over het boekjaar waarop de gegevens uit de jaarrekening betrekking hebben.
5/18
feb.
'19
mrt.
'19
ap r.
'19
mei
'19
jun.
'19
jul.
'19
aug.
'19
sep.
'19
okt.
'19
nov.
'19
dec.
'19
jan.
'20
N.A.
D
C
CC
CCC
B
BB
BBB
A
AA
AAA
DDDDD
CC
CCC CCC CCC CCC CCC
CC
Betaalscore
5,9
ONDER HET
GEMIDDELDE
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaarden
worden niet
gerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Kans op opheffing
ZEER
LAAG
LAAG NEUTRAAL HOOG
ZEER
HOOG
Niet beschikbaar
Hoe waarschijnlijk is het dat dit bedrijf de komende
12 maanden zal ophouden te bestaan.
Groeiverwachting
Niet te voorspellen
Hoe waarschijnlijk is het dat de totale activa van dit
bedrijf in de komende 12 maanden zal groeien.
Financials
AANSPRAKELIJKHEID
De getoonde financiële informatie is afkomstig van het bedrijf dat een aansprakelijkheidsverklaring (403) heeft gedeponeerd. (Hout
Holding N.V.):
Bedrijfsnaam
Hout Holding N.V.
Begindatum
1-1-1991
Algemene informatie jaarrekeningen
2022 2021 2020 2019 2018
Graydon rating trend
?
?
?
?
?
Hier vindt u een samenvatting van de belangrijkste kerngetallen van deze jaarrekening.
Hier vindt u de balansen terug van de laatste 5 boekjaren met alle details. De balans is een momentopname van de bezittingen en schulden op de laatste dag van het boekjaar.
6/18
Gedeponeerd op 25-2-2022 18-6-2021 1-5-2020 - -
Boekjaar
-
31-12-2022
-
31-12-2021
-
31-12-2020
-
31-12-2019
-
31-12-2018
Voorlopig of denitief Definitief Definitief Definitief Definitief Definitief
Type GeconsolideerdGeconsolideerd Geconsolideerd Geconsolideerd Geconsolideerd
Boekhoudnorm - - - - -
Jaarrekening sluitend Ja Ja Ja Ja Ja
Kerncijfers
2022 2021 2020 2019 2018
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
BALANS
Kapitaal
10.646.500
9.008.500 9.994.050 11.142.500 11.834.200
Werkkapitaal
3.925.750
2.737.750 7.369.100 4.519.200 4.423.385
Totaal eigen vermogen
3.213.750
1.012.750 788.000 832.700 400.165
Liquide middelen
825.000
758.000 150.050 980.100 850.600
RESULTATENREKENING
Omzet
15.990.000
11.990.000 10.880.000 13.500.000 11.790.360
Resultaat boekjaar
5.053.611
80.000 30.000 -80.000 -977.140
FINANCLE RATIO'S De volgende cijfers worden als ratio's weergegeven
Werkkapitaalquote
36,87
30,39 73,73 40,56 37,38
Current ratio
1,89
1,62 13,84 2,19 2,01
Liquiditeitsratio
1,22
0,92 7,36 1 1,1
Solvabiliteitsratio
30,19
11,24 7,88 7,47 3,38
Cashow
0,01
0 -0,01 -0,06 0
?
?
7/18
Balans
2022 2021 2020 2019 2018
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa - - - - -
Kosten van oprichting en
uitgifte van aandelen
- - - - -
Kosten van onderzoek en
ontwikkeling
- - - - -
Verwervingskosten, consessies,
vergunningen en intellectuele
rechten
- - - - -
Goodwill - - - - -
Vooruitbetaald op immateriële
vaste activa
- - - - -
Materiële vaste activa 455.000 305.000 821.000 2.321.000 2.744.050
Bedrijfsgebouwen en -terreinen - - - - -
Machines en installaties - - - - -
Andere vaste bedrijfsmiddelen - - - - -
Vaste bedrijfsmiddelen in
uitvoering en vooruitbetaald op
MVA
- - - - -
Niet aan bedrijfsuitoefening
dienstbaar
- - - - -
Financle vaste activa 1.875.000 1.575.000 1.230.000 502.300 300.750
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
- - - - -
Vorderingen op
groepsmaatschappijen
- - - - -
Andere deelnemingen - - - - -
Vorderingen op participanten en
deelnemingen
- - - - -
Overige effecten - - - - -
Overige vaste activa - - - - -
TOTAAL VASTE ACTIVA 2.330.000 1.880.000 2.051.000 2.823.300 3.044.800
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden 2.980.500 3.080.500 3.720.100 4.533.500 3.988.000
Grond en -hulpstoffen - - - - -
Onderhanden werk - - - - -
Gereed product en
handelsgoederen
- - - - -
8/18
2022 2021 2020 2019 2018
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Vooruitbetaald op voorraad - - - - -
Vorderingen 4.511.000 3.290.000 4.072.900 2.805.600 3.950.800
Handelsdebiteuren 465.611 - - - -
Overige vorderingen - - - - -
Groepsmaatschappijen - - - - -
Participanten en deelnemingen - - - - -
Van aandeelhouders
opgevraagde stortingen
- - - - -
Overlopende activa - - - - -
Vorderingen en overlopende
activa
- - - - -
Effecten - - - - -
Buiten de groep staande
verbonden maatschappijen
- - - - -
Overige effecten - - - - -
Liquide middelen 825.000 758.000 150.050 980.100 850.600
Overige liquide middelen - - - - -
Overige vlottende activa - - - - -
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 8.316.500 7.128.500 7.943.050 8.319.200 8.789.400
BALANSTOTAAL 10.646.500 9.008.500 9.994.050 11.142.500 11.834.200
PASSIVA
Eigen vermogen 3.213.750 1.012.750 788.000 832.700 400.165
Gestort en opgevraagd kapitaal - - - - -
Agio - - - - -
Herwaarderingsreserve - - - - -
Wettelijke reserve - - - - -
Statutaire reserve - - - - -
Wettelijke statutaire reserves - - - - -
Overige reserve - - - - -
Onverdeelde winst - - - - -
Resultaat na belasting - - - - -
Saldo verlies - - - - -
Aandeel van derden - - - - -
9/18
2022 2021 2020 2019 2018
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Overige aandeel derden - - - - -
Egalisatierekening - - - - -
Overige egalisatierekening - - - - -
Voorzieningen 2.005.000 2.005.000 2.552.100 2.300.000 3.558.000
Voor pensioen - - - - -
Voor belasting - - - - -
Voor herstructurering /
reorganisatie
- - - - -
Voor debiteuren - - - - -
Voor latente belastingen - - - - -
Overige - - - - -
Langlopende schulden 1.502.611 1.600.000 6.080.000 4.209.800 3.510.020
Converteerbare leningen - - - - -
Andere obligaties en
onderhandse leningen
- - - - -
Schulden aan
kredietinstellingen
- - - - -
Vooruit ontvangen op
bestellingen
- - - - -
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
- - - - -
Te betalen wissels en cheques - - - - -
Schulden aan
groepsmaatschappijen
- - - - -
Schulden aan participanten en
deelnemingen
- - - - -
Belasting en premies sociale
verzekering
- - - - -
Schulden ter zake van
pensioenen
- - - - -
Overige schulden - - - - -
Overlopende passiva - - - - -
Kortlopende schulden 4.390.750 4.390.750 573.950 3.800.000 4.366.015
Converteerbare obligaties en
andere leningen
- - - - -
Andere obligaties en
onderhandse leningen
- - - - -
Schulden aan
kredietinstellingen
- - - - -
De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten en de uitgaven gedurende het boekjaar.
10/18
2022 2021 2020 2019 2021
Valuta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Vooruit ontvangen op
bestellingen
- - - - -
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
- - - - -
Te betalen wissels en cheques - - - - -
Schulden aan
groepsmaatschappijen
- - - - -
Schulden aan participanten en
deelnemingen
- - - - -
Belasting en premies sociale
verzekeringen
- - - - -
Schulden ter zake van
pensioenen
- - - - -
Overige schulden - - - - -
Overlopende passiva - - - - -
Kortlopende schulden en
overlopende passiva
- - - - -
TOTAAL PASSIVA 10.646.500 9.008.500 9.994.050 11.142.500 11.834.200
Winst en verlies
2022 2021 2020 2019 2018
Basisvaluta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
RESULTATENREKENING
Som der bedrijfsopbrengsten 15.990.000 11.990.000 10.880.000 13.500.000 11.790.360
Netto-omzet 15.990.000 11.990.000 10.880.000 13.500.000 11.790.360
Wijziging in voorraden gereed
product en onderhanden werk
- - - - -
Overige bedrijfsopbrengsten - - - - -
Overige bedrijfsopbrengsten - - - - -
Totaal opbrengsten - - - - -
Brutomarge - - - - -
Overige brutomarge - - - - -
Som der bedrijfslasten 11.070.500 10.070.500 9.502.000 13.095.000 12.690.000
Kosten van grond- en
hulpstoffen
- - - - -
Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten
- - - - -
?
11/18
2022 2021 2020 2019 2018
Basisvaluta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Lonen en salarissen - - - - -
Sociale lasten - - - - -
Afschrijving op immateriële
vaste en materiële vaste activa
- - - - 190.750
Overige waardeveranderingen
van immateriële vaste en
materiële vaste activa
- - - - -
Bijzondere waardevermindering
van vlottende activa
- - - - -
Overige bedrijfskosten - - - - 12.499.250
Algemene beheerskosten - - - - -
Bedrijfslasten - - - - -
Kosten van grond- en
hulpstoffen
- - - - -
Kosten uitbesteed werk en
andere externe kosten
- - - - -
Lonen en salarissen - - - - -
Sociale lasten - - - - -
Afschrijving op immateriële
vaste en materiële vaste activa
- - - - -
Overige waardeveranderingen
van immateriële vaste en
materiële vaste activa
- - - - -
Bijzondere waardevermindering
van vlottende activa
- - - - -
Overige bedrijfslasten - - - - -
Bedrijfsresultaat 4.919.500 1.919.500 1.378.000 405.000 -899.640
Overig bedrijfsresultaat - - - - -
Financieel resultaat 40.111 15.000 -72.000 -480.000 -201.000
Overig financieel resultaat - - - - -
Som der financiële baten 40.111 60.000 - - -
Uitkering uit deelnemingen - - - - -
Opbrengsten uit vorderingen die
tot de vaste activa behoren en
andere affecten
- - - - -
Andere rentebaten en
soortgelijke opbrengsten
- - - - -
Waardeveranderingen van
vorderingen die tot de vaste
activa behoren en andere
effecten
- - - - -
12/18
2022 2021 2020 2019 2018
Basisvaluta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Som der financiële lasten - 45.000 72.000 - -
Uitkering uit deelnemingen - - - - -
Waardeveranderingen van
vorderingen die tot de vaste
activa behoren en andere
effecten
- - - - -
Rentelasten en soortgelijke
kosten
- - - - -
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen
4.959.611 1.934.500 1.306.000 -75.000 -1.100.640
Overig resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening voor
belastingen
- - - - -
Aandeel in winst/verlies
deelneming
- - - - -
Overig aandeel in winst/verlies
deelneming
- - - - -
Resultaat uit deelneming na
belasting
- - - - -
Belasting resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening
-61.000 1.874.500 1.261.000 - -130.000
Overige belasting resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening
- - - - -
Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na
belastingen
5.020.611 60.000 45.000 -75.000 -970.640
Overig resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening na belasting
- - - - -
Som der buitengewone baten - - - - -
Overige som der buitengewone
baten
- - - - -
Som der buitengewone lasten - - - - -
Overige som der buitengewone
lasten
- - - - -
Belasting buitengewoon resultaat - - - - -
Overige buitengewoon resultaat - - - - -
Buitengewoon resultaat na
belastingen
- - - - -
Overige buitengewoon resultaat
na belastingen
- - - - -
Saldo buitengewoon resultaat
voor belasting
- - - - -
Aandeel van derden 33.000 20.000 -15.000 -5.000 -6.500
De betaalscore geeft aan tot op welke hoogte en organisatie haar facturen op tijd betaalt. Hier geldt: hoe hoger de betaalscore, hoe beter het bedrijf haar facturen op tijd betaalt
Hier ziet u het betaalgedrag van de afgelopen vier kwartalen en in welke mate de afgesproken betaaltermijnen worden gerespecteerd of overschreden
13/18
2022 2021 2020 2019 2018
Basisvaluta en eenheid (x 1) (x 1) (x 1) (x 1) (x 1)
Overig aandeel van derden - - - - -
Resultaat na belasting 5.053.611 80.000 30.000 -80.000 -977.140
Overige resultaat na belasting - - - - -
NETTORESULTAAT - - - - -
Betaalgedrag
Betaalscore
5,9
ONDER HET GEMIDDELDE
10 Goed betaalgedrag
1 De betaalvoorwaarden worden
niet gerespecteerd
In welke mate betaalt dit bedrijf haar facturen op tijd.
Trend betaalscore
Hier vindt u het verloop van de
betaalscore over de afgelopen
12 maanden.
feb.
'19
mrt.
'19
ap r.
'19
mei
'19
jun.
'19
jul.
'19
aug.
'19
sep.
'19
okt.
'19
nov.
'19
dec.
'19
jan.
'20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
5,5
5,8
66
6,1
6
5,9
Betaalgedrag laatste 4 kwartalen
?
?
Dit overzicht toont het aantal verwerkte betalingservaringen en in welke mate de afgesproken betaaltermijnen worden gerespecteerd of overschreden.
Hier vindt u een overzicht van de actieve en eventueel inactieve bestuurders bijbehorende bevoegdheid en overige functies van deze bestuurders.
14/18
Kwartaal
2 2019
Kwartaal
3 2019
Kwartaal
4 2019
Kwartaal
1 2020
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
15,1%
8,7%
75,3%
12,1%
83,7%
14,1%
32,6%
53,3%
14,1%
32,6%
53,3%
langer dan 90 dagen
61 t/m 90 dagen
31 t/m 60 dagen
1 t/m 30 dagen
binnen termijn
Niet beschikbaar
Analyse betaalgedrag
Aantal leveranciers: De betaalgegevens zijn gebaseerd op de ervaringen van - leveranciers.
Kwartaal Aantal ervaringen Binnen termijn 1 t/m 30 dagen 31 t/m 60 dagen 61 t/m 90 dagen
langer dan 90
dagen
Kwartaal 1 2020 11 53.3 32.6 14.1 0 0
Kwartaal 4 2019 11 53.3 32.6 14.1 0 0
Kwartaal 3 2019 15 83.7 4 0.2 12.1 0
Kwartaal 2 2019 12 75.3 8.7 15.1 0.2 0.8
Bedrijfsstructuur
Bestuurders
Huidige bestuurders
Naam
Dhr. H TA EB
Start- en einddatum
27-2-2018 - Heden
Geboortedatum
1-4-1963
Functietitel
Bevoegd Functionaris - Procuratiehouder
Bevoegdheid
Niet bevoegd
Geboorteplaats
TEHERAN, Iran
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bevoegdheid Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Bestuurder - Directeur Alleen bevoegd
Hout Holding N.V. 1-1-2016 - Heden Monitoring geadviseerd
Naam
Dhr. B van Grevel
Functietitel
Bevoegd Functionaris - Procuratiehouder
?
?
15/18
Start- en einddatum
2-7-2012 - Heden
Geboortedatum
5-5-1939
Bevoegdheid
Niet bevoegd
Geboorteplaats
Haarlem, Nederland
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bevoegdheid Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Commissaris -
Commissaris
Niet bevoegd
Hout Holding N.V. 3-2-2013 - Heden Monitoring geadviseerd
Naam
Dhr. MBOBA Essaadi
Start- en einddatum
2-7-2012 - Heden
Geboortedatum
4-12-1964
Functietitel
Bevoegd Functionaris - Procuratiehouder
Bevoegdheid
Niet bevoegd
Geboorteplaats
Tunes
Naam
Dhr. NM van Adams
Start- en einddatum
1-6-1999 - Heden
Geboortedatum
11-1-1967
Functietitel
Bevoegd Functionaris - Procuratiehouder
Bevoegdheid
Beperkt bevoegd
Geboorteplaats
Nederland
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bevoegdheid Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Bestuurder - Directeur Gezamenlijk bevoegd
Hout Holding N.V. 1-1-2002 - Heden Monitoring geadviseerd
Naam
Dhr. EN van der Molenberg
Start- en einddatum
11-11-1995 - Heden
Geboortedatum
26-3-1966
Functietitel
Bestuurder - Directeur
Bevoegdheid
Alleen bevoegd
Geboorteplaats
Purmerend, Nederland
Naam
Dh r. PA M R ij v ers
Start- en einddatum
1-12-1994 - Heden
Geboortedatum
16-10-1961
Functietitel
Bevoegd Functionaris - Procuratiehouder
Bevoegdheid
Beperkt bevoegd
Geboorteplaats
Zwolle, Nederland
Overige functie(s)
Overige functie(s) Bevoegdheid Bedrijfsnaam Start- en einddatum Indicator
Hier vindt u een overzicht van de actieve en eventueel inactieve aandeelhouders.
Hier vindt u en overzicht van de actieve participaties / dochtermaatschappijen, met het percentage van de aandelen dat dit bedrijf in zijn bezit heeft (voor zover dit bekend is). Daarnaast krijgt u ook een overzicht van de dochterondernemingen waar dit bedrijf in het verleden een belang in had.
Hier vindt u overige informatie over de bedrijfsstructuur van het bedrijf.
In dit stuk vindt u een overzicht van de financiële calamiteiten voor dit bedrijf en alle bijbehorende details.
XSeptions screent eerste en tweedegraads relaties (bedrijven en/ of bestuurders) op opmerkelijke situaties. Denk hierbij aan vermelding op sanctielijsten, ondoorzichtige bedrijfsstructuren of recente faillissementen van de bestuurder.
16/18
Bevoegd Functionaris -
Procuratiehouder
Niet bevoegd Hout Holding N.V. 1-1-2013 - Heden
Monitoring geadviseerd
Huidige bestuurders
Naam
Dh r. TJ P ME N S
Start- en einddatum
1-12-1995 - 25-8-2014
Geboortedatum
19-2-1943
Functietitel
Commissaris - Commissaris
Bevoegdheid
Geschorst
Geboorteplaats
WOGNUM, Nederland
Aandeelhouders
i
Er is momenteel geen informatie beschikbaar over dit bedrijf
Heeft u vragen of hulp nodig, contacteer dan ons Customer Service team voor meer informatie.
Groepsstructuur
i
Er is momenteel geen informatie beschikbaar over dit bedrijf
Heeft u vragen of hulp nodig, contacteer dan ons Customer Service team voor meer informatie.
Overige
Accountants
Naam
Price Waterhouse Nederland
Aansprakelijkheid
Uitzonderlijke kenmerken
Financiële calamiteit
i
Er is momenteel geen informatie beschikbaar over dit bedrijf
Heeft u vragen of hulp nodig, contacteer dan ons Customer Service team voor meer informatie.
XSeptions
Categorie
Bedrijfsactiviteiten
Datum
7-7-2019
Omschrijving
Dit bedrijf zet de activiteiten voort van een ander bedrijf.
Datum Categorie
7-7-2021
?
?
?
?
?
17/18
25-5-2017
Bedrijfsactiviteiten
Omschrijving
Dit bedrijf zet een deel van de activiteiten voort van een ander, gefailleerd bedrijf.
25-5-2019
18/18
Op dit GraydonCreditsafe Credit Report zijn de algemene voorwaarden van GraydonCreditsafe van toepassing. De
inhoud van dit GraydonCreditsafe Credit Report is vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt (in
het geheel of gedeeltelijk). U mag deze inhoud uitsluitend gebruiken voor uw eigen interne
bedrijfsmatige gebruik.
Copyright: Graydon Nederland B.V.
Vragen? Neem contact op met de GraydonCreditsafe klantenservice
Neem gerust contact op met de GraydonCreditsafe klantenservice via +31 (020) 567 9501 of
servic[email protected]graydon.nl