Veelgestelde vragen: Kredietscores

Hoe komen de scores in het bedrijfsprofiel tot stand?

De scores komen tot stand uit honderden onafhankelijke bronnen, die dagelijks worden geanalyseerd door Graydon, autoriteit in financiële bedrijfsinformatie. De belangrijkste bronnen zijn de Kamer van Koophandel, miljoenen betaalervaringen en gerechtelijke faillissementsuitspraken.

Waarom is de ‘betaalscore’ positief, maar ‘de kans dat ik niet betaald word’, negatief?

De betaalscore gaat puur over het betaalgedrag van een bedrijf en wordt vastgesteld aan de hand van betaalervaringen die bekend zijn bij Graydon.

De kans op wanbetaling is een score die wordt beïnvloed door prestaties van het bedrijf, maar ook door externe factoren. Zo wordt dit bedrijf vergeleken met andere bedrijven in de branche en bedrijven in diezelfde branche die recentelijk in betaalproblemen zijn gekomen. Hierdoor is het mogelijk dat het bedrijf op dit moment een zeer nette betaler is, maar door externe invloeden in spannende tijden terecht kan komen en daardoor een grotere kans op wanbetaling heeft.

Waarom is het bedrag tot welke ik veilig zaken kan doen hoog, maar de kans dat ik niet betaald word ook?

Het bedrag dat bij veilig zakendoen wordt genoemd is afkomstig van informatie van jaarrekeningen en balansinformatie, denk hierbij aan de doorgaans beschikbare liquiditeit van een bedrijf. Dus de gegevens die wij van het bedrijf zelf hebben. Of indien niet beschikbaar, van vergelijkbare bedrijven.

De score met de kans dat je niet betaald wordt komt tot stand door beschikbare data zoals: jaarrekening, betaalgedrag, demografische kenmerken (omvang, leeftijd, rechtsvorm en branche) vergeleken met bedrijven die failliet zijn gegaan. Het is goed mogelijk dat dit een risicovolle branche is waardoor deze score lager is. De uitkomst van deze statistische berekening geeft de kans dat een bedrijf binnen nu en 1 jaar niet aan betaalverplichtingen kan voldoen. Dit zegt dus niets over het vermogen dat doorgaans op de balans staat.

Ik ben het niet eens met de scores. Hoe kan ik daar invloed op uitoefenen?

Het is altijd mogelijk dat u de scores niet vind passen bij uw bedrijf. Wij adviseren u om uw meest recente jaarrekening altijd te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Betaalervaringen zijn een andere mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de betaalscore. Neem hiervoor contact op met Graydon, de leverancier van de scores:

T: 020 – 567 95 01
M: [email protected]

Wat houdt de financiële reputatie in?

De financiële reputatie is een samenvatting van alle bekende financiële informatie van dit bedrijf en geeft snel inzicht of het verstandig is om zaken te doen met dit bedrijf.

Groen: laag risico, dus het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht.
Oranje: gemiddeld risico, dus het aangaan van een kredietrelatie wordt verantwoord geacht, geadviseerd wordt om aangescherpte betalingsvoorwaarden te hanteren.
Rood: hoog risico, dus het aangaan van een kredietrelatie wordt niet verantwoord geacht.

Wat betekent ‘Tot welk bedrag kun je veilig zaken doen’?

Tot welk bedrag kun je veilig zaken doen wordt ook wel het kredietadvies genoemd. Deze score geeft aan tot welk bedrag het bedrijf naar verwachting haar verplichtingen na kan komen. Hiermee geeft de score inzicht tot welk bedrag het verstandig zakendoen is. De score is onder andere afkomstig van informatie van jaarrekeningen en balansinformatie, denk hierbij aan de doorgaans beschikbare liquiditeit van een bedrijf.

Wat betekent ‘De kans dat ik niet betaald word’?

Deze score wordt ook wel omschreven als ‘de kans op wanbetaling’. Deze score wordt beïnvloed door het economische klimaat en situatie in de branche. Zo worden bedrijven die recent failliet zijn gegaan vergeleken met andere bedrijven in die branche.

Deze score wordt berekend met geavanceerde statistische modellen op basis van de jaarrekening, het betaalgedrag en demografische kenmerken van het bedrijf (omvang, leeftijd, rechtsvorm). De uitkomst hiervan is een gedetailleerde score, welke is vertaald in een eenvoudige weergave en een inschatting geeft van de kans op wanbetaling binnen 1 jaar.

Wat houdt de betaalscore in?

Hier ziet u op een schaal van 0 tot en met 10 het cijfer met betrekking tot het betaalgedrag van het bedrijf. Dit cijfer is gebaseerd op betaalervaringen van zakenrelaties van dit bedrijf en dient als basis voor het advies over de betaaltermijn.

Wat houdt het betaaltermijn in?

De betaalgrafiek geeft inzicht in het betaalgedrag van het bedrijf. Je ziet hoeveel van de facturen op tijd worden betaald (standaard gesteld op 30 dagen) en bij hoeveel procent van de facturen de betaaltermijn wordt overschreden. Een betaaltermijn is dus de overeengekomen tijdsperiode waarbinnen een factuur betaald dient te worden.

Wat betekent de financiële rating t.o.v. vergelijkbare bedrijven

Hier ziet u hoeveel procent van de vergelijkbare bedrijven een hogere, vergelijkbare of lagere financiële rating heeft. Wanneer u geregistreerd bent ziet u niet alleen de percentages, maar ziet u ook een grafiek met de verdeling binnen de branche waarbij de zwarte balk aangeeft wat de financiële rating is van het bedrijf dat bekeken wordt.

Welke statussen kent het bedrijfsprofiel?

Het bedrijfsprofiel kent verschillende statussen, die de huidige activiteit van het bedrijf weergeven.

Actief: De onderneming heeft een actieve inschrijving bij de Kamer van Koophandel en neemt deel aan het handelsverkeer.

Failliet: De onderneming is door de rechtbank in staat van faillissement verklaard, de rechter heeft een curator aangesteld.

Opheffing: Indien de door u opgevraagde onderneming is opgeheven, is er vast komen te staan dat de onderneming uitgeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

Surseance: Indien een bedrijf tijdelijk niet in staat is haar schulden te betalen, dan kan de onderneming de rechtbank vragen om een uitstel van betaling (surseance van betaling).

Wsnp: De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt door de rechter uitgesproken indien een natuurlijke persoon niet meer in staat is zijn of haar schulden te betalen.

Overige calamiteit: Indien er calamiteiten bekend zijn op de door u aangevraagde onderneming, wordt dit vermeld. Deze calamiteiten kunnen financieel van aard zijn zoals faillissementen en surseances. Overige calamiteiten is een voorbeeld van een niet- financieel calamiteit, zoals bijvoorbeeld de onderneming is niet te traceren, brand- of waterschade, etc.

Onbekend: In dit geval is de status van een bedrijf bij ons niet bekend.